Privatlivspolitik

1. Det grundlæggende

Om denne Privatlivspolitik

WOOF er dedikeret til at beskytte vores brugeres privatliv og være gennemsigtig omkring hvordan vi samler og behandler data. Denne Privatlivspolitik beskriver hvordan vi behandler dine data og hvordan du kan udøve dine privatlivsrettigheder.

WOOFs services er et værktøj til at styrke fællesskabet og trivslen i grupper ved at skabe overblik over en gruppes humørlandskab og stille aktiviteter og forløb til rådighed til at udvikle gruppens fællesskab og trivsel. WOOF er databehandler for de personoplysninger som WOOF samler, behandler og opbevarer om dig gennem din anvendelse af vores services. 

Om WOOF

WOOF er en software-as-a-service virksomhed som stiller WOOF platformen til rådighed. Vi går op i at udvikle og tilbyde engagerende værktøjer til virksomheder, uddannelsessektoren og til privatpersoner, som hjælper med at udvikle fællesskaber og styrke trivslen blandt grupper. Du kan læse mere om vores tjenester på vores hjemmeside og i vores Servicevilkår og -betingelser

Kontaktoplysninger
WOOF Technologies Aps
Bregnerødvej 148a
3460 Birkerød, Danmark

Tlf 24661846
Email. woof@wooftech.dk
Web: www.wooftech.dk

2. Personopolysninger

Personoplysninger
De persondata vi behandler afhænger af konteksten af dine interaktioner med WOOF.
Alle personoplysninger, som WOOF behandler er ikke-følsomme personoplysninger.

Overordnet falder i informationerne i følgende kategorier

Information, som du giver os: Du giver personoplysninger, når du opretter en bruger på WOOF, benytter vores tjenester, konsulterer med kundeservice, sender os en email eller kommunikerer med os på anden vis. Denne information kan indeholde

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, emailadresse, telefonnummer
 • Brugerkonto-login-oplysninger, såsom email adresse, brugernavn og kodeord. 
 • Brugeroplysninger, såsom din arbejdsplads, jobtitel, rolle i organisationen, hvilke WOOF-grupper du er tilknyttet. 
 • Problemløsning og kundeservicedata, som er data, som vi samler og behandler i forbindelse med kundeservicehenvendelser. 

Informationer, som vi indsamler automatisk: 

 • Brugsdata, som indsamles, når du bruger vores services. Dette kan omfatte datoer og tidspunkter for login og brug (herunder hvilke dele af platformen du benytter). 
 • Cookieinformation, som indsamler information såsom hvilken browser-type du anvender og hvilket sprog du benytter. Du kan se vores Cookiepolitik her.

3. Formål og brug

Vi anvender den indsamlede data til nedenstående formål: 

Stille WOOFs tjenester til rådighed: Vi bruger dine personoplysninger til at stille Platformens funktionalitet til rådighed for dig, herunder give dig adgang til platformen og respondere på dine henvendelser.

Kommunikere med dig: Vi anvender dine oplysninger, når vi skal kommunikere med dig. Det kan eksempelvis være nødvendigt at kommunikere med dig om din bruger og for at yde kundeservice til dig. Vi kan sende dig informationer om opdateringer af vilkår og politikker, planlagte nedetider, version opdateringer og lignende. Hvis du har givet samtykke til at modtage nyheder fra WOOF eller notifikationer om opdateringer i dine WOOF-grupper, anvender vi dine oplysninger til at dette. Hvis du senere ønsker ikke at modtage sådanne emails, kan du afmelde dig mailinglisten. 

Kundeservice og forbedring af tjenester: Dine personoplysninger kan benyttes til at levere, understøtte og forbedre vores Tjenester baseret på vores legitime interesser i administration og forbedring af vores Tjenester. Dette kan eksempelvis være, hvis du har gjort opmærksom på fejl eller forbedringsmuligheder. 

Undgå misbrug af vores Tjenester: For at beskytte imod misbrug af vores Tjenester, beskytte vores brugeres rettigheder, sikre overholdelse af aftaler og Servicebetingelser og gældende lovgivning, kan vi behandle dine personoplysninger i nødvendigt omfang.

For eksempel kan vi gennemgå indholdet og informationer som en bruger gør tilgængelig for at sikre overholdelse af vores Servicebetingelser. Dette kommer alle brugere som overholder vores Servicebetingelser til gode, da det hjælper os med at reducere misbrug og vedligeholde platformen. Vi benytter dine personoplysninger i denne henseende på baggrund af vores legitime interesse i at beskytte platformen mod misbrug og fejlanvendelse af WOOFs Tjenester.

Overholdelse af juridiske forpligtelser: Vi kan benytte dine personoplysninger til at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder, domsafgørelser og andre juridiske forpligtelser. Dette inkluderer personlige oplysninger, som er nødvendige for at give information til repræsentanter og rådgivere, herunder advokater og revisorer, for at hjælpe os med at overholde juridiske, regnskabsmæssige eller sikkerhedsmæssige forpligtelser. 

Optimere vores Tjenester: Vi anvender personoplysninger til at levere forslag og tilpassede funktioner og indhold inden for vores Tjenester, som optimerer din brugeroplevelse. For eksempel kan vi foreslå udvalgte videoguides eller aktiviteter ud fra din brug eller dine WOOF-gruppers Humørlandskab. Denne anvendelse af dine personoplysninger er i henhold til vores legitime interesse i administration af vores Tjenester og levering af funktionalitet. 

Dataanalyse: Dine personlige oplysninger kan blive brugt til at udføre dataanalyse i overensstemmelse med vores legitime forretningsinteresser i at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester for vores brugere. For eksempel bruger vi analysedata til at muliggøre produktanbefalinger og -forslag.

Markedsføring: Vi kan anvende dine personoplysninger til at sende dig markedsføringsmateriale (såsom emails, telemarketing opkald, SMS eller in-platform notifikationer) om WOOF i overensstemmelse med dine markedsførings præferencer og vores Privatlivspolitik. 

Vi sender ikke uønsket eller tredjepartsmarkedsføring. 

Aggregeret og anonymiseret data: Dine personoplysninger kan anvendes til at samle og anonymisere data om vores brugere og brugernes adfærd på Platformen for at skabe aggregeret, anonym statistik som kan anvendes til at levere funktioner på Platformen og til promovering og forbedring af WOOFs Tjenester i henhold til vores legitime interesser.

4. Dine data beskyttelsesrettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – nedenstående rettigheder

 • Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet, indsigelse, profilering og ret til oplysning i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. 
 • Du har ret til at klage til den relevante myndighed over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen for databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysninger over relevante klagemyndigheder inden for EØS her
 • Hvis personoplysninger samles eller behandles på baggrund af samtykke eller hvis du for eksempel har samtykket til at modtage markedsføring mails fra WOOF, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke vil ikke ændre på lovligheden af behandlingen af oplysninger forud for tilbagetrækningen eller behandling af dine personoplysninger i forbindelse med behandling som ikke er på baggrund af samtykke. 

For at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte support@wooftech.dk

5. Deling af personoplysninger

Deling inden for din organisation
Dine oplysninger kan deles inden for din organisation (skole og kommune). Dette gør det eksempelvis muligt for dig at samarbejde med andre om en WOOF-gruppe og muligt at støtte skolens interne arbejde med WOOF på tværs af årgange og medarbejdere. 

Deling med Tredjepart

Vi deler ikke personoplysninger med Tredjeparter, bortset fra begrænsede tilfælde, som beskrives nedenfor

 • Serviceudbydere: Vi kan dele personoplysninger med vores serviceudbydere (underdatabehandlere), som udfører services på vores vegne (web hosting, teknisk support, analyseservice, mailservice og lignende), men kun for at udføre opgaver på vores vegne, som beskrevet i disse Privatlivsvilkår. 
 • Offentlige institutioner. Enhver kompetent retshåndhævende myndighed, tilsynsmyndighed, regeringsorgan, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig (a) i henhold til gældende lov eller regulering, (b) for at udøve, fastslå eller forsvare vores juridiske rettigheder, eller (c) for at beskytte dine vitale interesser eller dem for enhver anden person.
 • Enhver anden person med din samtykke. 

Vi er ansvarlige for databeskyttelse hos de serviceudbydere (underdatabehandlere) som vi deler personoplysninger med. Vi indgår skriftlige aftaler med vores underdatabehandlere, som sikrer databeskyttelses- og sikkerhedsstandarder, som er i overensstemmelse med vores egne. Vores underdatabehandlere har ikke tilladelse til at anvende de personoplysninger som de behandler på vores vegne, til andre formål end dem, der er nødvendige for at udføre deres arbejde for os. 

Aggregeret anonym statistik som kan deles med udvalgte tredjeparter for statistiske formål, forskning og til promovering og forbedring af WOOFs Tjenester i henhold til vores legitime interesser.

6. Vores sikkerhed

Vi har implementeret passende og rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og destruktion. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter datakryptering, begrænsninger for dataanvendelse- og adgang for vores personale og serviceudbydere.

7. International dataoverførsel

Vi forstår vigtigheden af at beskytte dine personlige oplysninger, og derfor bekræfter vi, at vi altid holder dine data inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Dette omfatter medlemslandene i Den Europæiske Union samt Island, Liechtenstein og Norge. Ved at holde dine data inden for EØS sikrer vi, at de opbevares i et område med stærke databeskyttelse standarder.

8. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer ikke personoplysninger længere end nødvendigt i henhold til det formål med hvilket oplysningerne er indsamlet. Vi opbevarer personoplysninger så længe vi har en forretningsmæssig eller juridisk forpligtelse til dette. Vores opbevaringsperiode kan variere afhængigt af typen af oplysninger. 

Når vi ikke længere har legitimt grundlag for at opbevare dine personoplysninger, vil de blive slettet eller anonymiseret så hurtigt som muligt og i tråd med gældende lovgivning.

9. Ændringer til denne Privatlivspolitik. 

Vi kan ændre denne Privatlivspolitik når som helst. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik væsentligt, vil vi give dig forudgående varsel herom, for eksempel på email eller inde på platformen. Du kan altid slette din bruger og stoppe med at benytte vores tjenester, hvis du ikke accepterer ændringerne.

10. Indsamling af data fra WOOF-besvarelser

Vi samler ingen personoplysninger fra personer som blot besvarer en WOOF.
I besvarelserne af WOOFs er der ikke fritekst-felter, hvor brugere kan skrive personoplysninger ind. Der er udelukkende multiple-choice spørgsmål, som ikke direkte eller indirekte kan identificere en person.

11. Spørgsmål og bekymringer

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til support@wooftech.dk

Annex A

Definitioner
EØS: Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dækker EU, Norge, Island, Liechtenstein)

EU: Den Europæiske Union

WOOF: WOOF Technologies ApS, Danmark, CVR: 39949059

Personoplysninger: alle oplysninger som kan identificere eller kan benyttes til at identificere et individ direkte eller indirekte. Personoplysninger kan for eksempel være for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, 

Privatlivspolitik: denne WOOF Privatlivspolitik

Tjenester: WOOFs tjenester, herunder software som er tilgængelig på vores platform. 

Tredjeland: alle ikke-EU/EØS-lande

Servicevilkår: WOOFs servicevilkår, som kan findes her.

Bruger, du, dig: En person eller organisation som benytter vores Tjenester

WOOF-gruppe: Digitalt rum, hvorfra man kan WOOFe, lave BrainBreaks, Challenges, starte forløb eller lignende.. Dette kan være klasser, hold og andre grupper, hvor brugeren vælger at anvende WOOF.

Humørlandskab: Aggregeret overblik over en WOOF-gruppes (eller flere WOOF-gruppers) WOOF-besvarelser. 

WOOF-besvarelse(r): besvarelse på “en WOOF”

“En WOOF”: en survey med multiple-choice spørgsmål vedrørende et individs egen vurdering af humør og interesser.