Servicevilkår og -betingelser

Velkommen til WOOF

Disse Servicevilkår og -betingelser gælder for din brug af WOOFs tjenester, produkter og platform, og vi opfordrer dig til at læse dem grundigt. 

Disse Servicevilkår og -betingelser definerer under hvilke betingelser du må benytte WOOF. 

Udover disse Servicevilkår- og betingelser, beskriver vores Privatlivspolitik og cookiepolitik, hvordan vi samler og behandler den persondata, som vi behandler i forbindelse med din anvendelse af WOOFs tjenester og produkter. 

Generelt

Du accepterer udelukkende at benytte WOOFs tjenester og produkter til det tiltænkte formål og som beskrevet i disse Servicevilkår og -betingelser og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du benytter WOOFs tjenester i strid med disse Servicevilkår og -betingelser eller gældende lovgivning, kan vi uden varsel opsige din konto og/eller suspendere din brug af WOOFs tjenester. 


Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto. Du skal hurtigst muligt underrette WOOF om enhver mulighed for misbrug af dine konti, loginoplysninger eller anden sikkerhedshændelse, som vedrører WOOFs tjenester. 

Du står inde for at informationen givet i forbindelse med oprettelse af din WOOF-konto og oprettelse af WOOF-grupper er korrekt, og at du ikke misinformerer om personoplysninger eller på anden vis giver usande oplysninger om din identitet i forbindelse med din brug af platformen. Du er ansvarlig for at registrerings oplysningerne givet ved oprettelse forbliver korrekte og for at opdatere disse i tilfælde af ændringer.

 

Hvis du opretter en WOOF-konto med en emailadresse fra din organisation (eksempelvis skole eller kommune), vedkender du, at du har beføjelse til at benytte denne organisations domæne til at tilmelde dig WOOFs tjenester i din kapacitet som medlem af den pågældende organisation.
Organisationen, som ejer domænet med din emailadresse kan tage kontrol over og administrere din brug af WOOF. Dette kan føre til, at du mister adgang til din WOOF-konto. 

 

Licenser

WOOFs tjenester og produkter er WOOFs ejerskab. Vi giver en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens til at benytte WOOFs tjenester og produkter. 

Det er ikke tilladt at benytte WOOFs tjenester og produkter til markedsførings eller salgs-sammenhænge medmindre der er indgået skriftlig aftale med WOOF herom.  

WOOF-brandet ejes af WOOF, og det er ikke tilladt at benytte WOOFs brand til noget formål, med mindre der er indgået skriftlig aftale herom med WOOF.

 

Tjenester

WOOFs tjenester og produkter er tilgængelige som forskellige abonnementer.


Gratis WOOF-bruger: Vores gratis abonnement giver adgang til et udvalg af tjenester og produkter.


UNICORN-abonnement:  UNICORN-abonnement giver adgang til flere funktionaliteter og produkter. Til UNICORN-abonnementet kan der være forskellige tilkøbsmuligheder af funktionaliteter og services.

 

Indholdet af WOOFs forskellige abonnementer kan variere afhængigt af hvornår du tegnede abonnementet og af tidsbegrænsede kampagner. 

WOOF kan vælge at ændre i indholdet eller betingelserne for dit abonnement. Din fortsatte brug af WOOFs tjenester og produkter udgør din samtykke og accept af ændringerne. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du altid afmelde dig WOOFs tjenester og produkter.

 

Prøveperioder

WOOF kan tilbyde dig en prøveperiode. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde prøveperioden. Særskilte betingelser vedrørende funktionsbegrænsning kan være gældende i forbindelse med prøveperioden på WOOFs tjenester og produkter. 

 

Ansvar for indhold

Du er ansvarlig for alle indtastninger og indhold, som du deler med WOOF. Dette omfatter at indhold ikke er i strid med disse Servicevilkår og -betingelser, gældende lov eller immaterialretten (herunder, men ikke begrænset til copyright) eller andres rettigheder. 

WOOF kan gennemse, monitorere, ændre eller fjerne indhold, hvis indtastninger eller indhold vurderes at være i strid med WOOFs Servicevilkår og -betingelser eller Privatlivspolitik, men er ikke forpligtet til at gøre dette. 

 

Konto sikkerhed

Som opretter af din WOOF-konto har du adgang og kontrol over din WOOF-konto og de devices, som du bruger til at tilgå WOOF. For at bevare kontrol bør du bevare din kontrol over devices som bruges til at tilgå WOOF og ikke dele dine login oplysninger med nogen.

 

Databehandling

WOOFs behandling af personoplysninger er beskrevet i WOOFs Privatlivspolitik

 

Ejerskab og anvendelse af data

WOOF beholder ejerskab af al ikke-personlig data indsamlet gennem brugen af vores tjenester. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, aggregerede og anonymiserede data, brugsmønstre og enhver anden information, der ikke specifikt identificerer enkeltpersoner. Brugere anerkender, at WOOF har ret til at bruge, analysere og offentliggøre sådan ikke-personlig data med henblik på at forbedre vores tjenester, udføre forskning og forbedre brugeroplevelsen.

 

Yderligere beholder WOOF ejerskab af anonymiserede data, der stammer fra personlige data, der er indsamlet gennem vores tjenester. Anonymiserede data er information, der er blevet behandlet for at fjerne alle personligt identificerbare elementer. Brugere forstår og accepterer, at WOOF kan bruge sådanne anonymiserede data til formål, der er i overensstemmelse med dem, der er beskrevet ovenfor.

 

Betingelser og nedlukning

Disse Servicevilkår og -betingelser er gældende, så længe du benytter en gratis eller betalt WOOF-konto. WOOF kan lukke for din adgang til WOOFs tjenester når som helst, herunder i tilfælde af mistanke eller faktisk misbrug af WOOFs tjenester eller produkter eller hvis du benytter WOOFs tjenester eller produkter i strid med disse Servicevilkår og -betingelser.

Ved at acceptere disse Servicevilkår og -betingelser, accepterer du, at WOOF ikke er erstatningspligtig eller på anden vis ansvarlig  i tilfælde af at du eller WOOF lukker din konto i overensstemmelse med disse Servicevilkår og -betingelser.

 

Garanti og ansvar

Vi gør en stor indsats for at WOOFs tjenester virker som beskrevet på vores hjemmeside og er tilgængelige i så vidt omfang som rimeligt muligt. I tilfælde af planlagt væsentlig nedetid, vil vi informere på forhånd.

 

WOOF eller WOOFs medarbejdere, ejere eller andre personer eller virksomheder tilknyttet WOOF er under ingen omstændigheder ansvarlige for 1) nogen form for skade eller 2) nogen form for tab af brug, data, driftstab, tab af profit (direkte eller indirekte) som sker i forbindelse med nedbrud eller nedetid af WOOFs tjenester.

WOOF er et værktøj som kan benyttes til at arbejde med udvikling af grupper. Det er til enhver tid brugerens ansvar at tilpasse anvendelsen af værktøjet til gruppens behov og begrænsninger. 

WOOF eller WOOFs medarbejdere, ejere eller andre personer eller virksomheder tilknyttet WOOF er under ingen omstændigheder ansvarlige for 1) nogen form for skade eller 2) nogen form for tab af data, driftstab, tab af profit (direkte eller indirekte) eller 3) omkostninger  som opstår i forbindelse med anvendelsen af WOOF. 

 

Ændringer af betingelser

WOOF forbeholder sig retten til at ændre disse Servicevilkår og -betingelser. Ændringer kan skyldes tilpasninger til nye produkter eller services, tilpasning til juridiske forpligtelser eller på anden vis tilpasse vores betingelser til vores drift. Hvis der er væsentlige ændringer til disse vilkår vil vi notificere dig herom enten via email, in-platform eller på vores officielle hjemmeside. Det er dit ansvar at læse disse vilkår og notifikationer om ændringer omhyggeligt. Ved fortsat brug af WOOFs tjenester efter sådanne ændringer vil udgøre samtykke til de ændrede Servicevilkår og -betingelser. Hvis du ikke ønsker fortsat at benytte WOOFs tjenester med de nye Servicevilkår og -betingelser, kan du opsige eller slette din konto.

 

Lovvalg og værneting

Disse Servicevilkår og -betingelser er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, og skal fortolkes i overensstemmelse dermed, ligesom enhver tvist der måtte udspringe eller relatere sig til disse Servicevilkår- og betingelser og/eller brugen af WOOF skal løses efter dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.

Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en tvists løsning, skal enhver tvist afgøres ved de danske domstole.

 

Definitioner: 

“UNICORN-aftale” betyder en separat aftale indgået mellem WOOF og en Organisation

“WOOF” betyder WOOF Technologies ApS.

“Platform” betyder WOOFs hjemmesider. 

“Organisation” betyder den organisation, som du er tilknyttet, såsom din arbejdsgiver. 

“Tjenester” betyder WOOF’s tjenester, herunder al software, som du benytter. 

“Prøveperiode” betyder en begrænset periode, hvor du har adgang til udvalgte tjenester eller indhold uden betaling eller til nedsat betaling. 

“Privatlivspolitik”: se WOOFs privatlivspolitik her.

“WOOF-brandet”: alle WOOFs domænenavne, logo, navne og lignende elementer af WOOF-brandet.