Lad os tænke nyt

WOOF er på en mission for at finde frem til, hvad der skaber mistrivsel, så vi kan ændre på det

Som WOOF-lærer løfter du ikke blot trivslen i din egen klasse. Du kommer også med på missionen og hjælper til at vi alle bliver klogere på trivslen og mistrivslen ude i de danske skoler og ikke mindst hvordan vi kan arbejde med at bryde de mønstre, der holder elever og klasser fast i mistrivsel.
Er du klar til at blive en af de seje WOOF-lærere og UNICORN-skoler, som går nye veje i jagten på mere trivsel?

Begynd din WOOF-rejse

Lærerbevægelsen er allerede startet 🐶

945

WOOFskoler

Nu ved vi, at:

Så snart du WOOFer, er du med til “WOOFbevægelsen”. Hvis du har endnu mere ambassadørskab i dig, så: tip andre lærere!

Du kan også invitere ALLE dine venner og kolleger til at følge WOOF på facebook

Det vi går op i...

Elever er forskellige, klasser er forskellige og lærere og pædagoger er forskellige. Derfor er der heller ikke én metode eller én teori som passer til alle klasser. WOOF er et værktøj til at understøtte jeres trivselsarbejde ude på skolerne og ude i klasserne, når I arbejder med alle mulige forskellige ting, herunder også WOOFs forløb og aktiviteter.
Selvom WOOF ikke udspringer af én bestemt teori, er der stadig en række ting som vi går op i. Dem kan du læse om herunder

Elevernes stemme

Vi går op i at lytte til eleverne og inddrage eleverne aktivt i arbejdet med trivsel og klassens fællesskab. Når indsatser tager udgangspunkt i elevernes inputs, tager de fat på de ting, som fylder for eleverne, og trivselsarbejdet bliver relevant for eleverne. Det er vores erfaring (som bakkes op af forskning), at når eleverne er medskabende i klassens trivselsarbejde, tager de mere ejerskab og mere ansvar, og indsatserne virker bedre. Når eleverne inddrages i at trivselsarbejdet, får de samtidig erfaring med at tage hånd om deres egen og klassens trivsel og styrker deres egen tiltro til at kunne tage ansvar i deres eget liv.

Gode klassefællesskaber og fælles ansvar for hinanden

Elever vælger ikke selv deres klasse, men følelsen af samhørighed og fællesskab er en af de vigtigste ting for, om elever trives i skolen. Forskning viser yderligere at stærke og rummelige klassefællesskaber forebygger og mindsker mobning og utryghed i skolen.
På WOOF er det fællesskabet, som er i centrum, og eleverne er helt anonyme. Når man arbejder med afsæt i fællesskabet, tager det fokus væk fra den enkelte elev og gør klassens trivsel til et fællesprojekt, hvor klassen hjælper hinanden til at alle har det godt i klassen.

Leg og motivation

Trivselsarbejdet skal helst være både sjovt og motiverende. Når trivselsarbejdet er sjovt, inviterer det flere til at tage del i fællesskabet, det fjerner fokus fra "fejl", og det skaber noget positivt at være fælles om. Samtidig bliver trivselsarbejdet også meget lettere og sjovere for lærerne og pædagogerne, når eleverne synes, det er sjovt.

Struktureret tilgang

I skolen er der travlt og nogle gange falder initiativer og indsatser mellem stole eller følges ikke til dørs. Vi går op i at skabe redskaber, som gør det lettere at lave strukturerede indsatser, hvor det bliver nemt at have et klart fokus og let regelmæssigt at følge op på de indsatser, som sættes igang - både når arbejdet er forebyggende, og når trivselsarbejdet kræver skrappere midler i brug.

Samarbejde og fælles retning

Trivselsindsatser og udviklingen af gode klassefællesskaber kræver at de voksne omkring klassen har en fælles retning i trivselsarbejdet. Men i en travl hverdag er det svært at koordinere og holde det fælles fokus.
I WOOF går vi op i at lave værktøjer, som gør det let at samarbejde og finde fælles fodslag for klassens og skolens trivselsarbejde, så lærerteams lettere kan lykkes med at støtte hinanden i trivselsarbejdet.

Data, som faktisk hjælper

I skolen betyder "data" tit mere arbejde, som faktisk ikke rigtig hjælper i klassen. Det er ærgerligt, for data kan en masse - vel at mærke, når det er den rigtige data, og det præsenteres nemt og giver muligheder for at handle på det.
I WOOF går vi op i at data hjælper, engagerer og motiverer. Data skal ikke give merarbejde, men hjælpe med at se begyndende mistrivsel tidligt, give indsigt, så man ved hvor og hvordan man skal sætte ind og vise udvikling, som motiverer, når man kan se at man lykkes både i klassen og på skolen.
Samtidig gør data os hele tiden klogere - så vi kan lære mere om, hvad der skaber, driver og fastholder børn og unge i mistrivsel, og hvordan vi kan bryde med de negative mønstre.

Hvordan kan jeg være endnu mere med?”
Du kan blive test-lærer! Så sender vi ind imellem et spørgeskema eller beder dig om at teste nye WOOF-ting af.

Du kan også invitere ALLE dine venner og kolleger til at følge WOOF på facebook